اطلاعات تماس

آدرس :تهران، اتوبان آزادگان ، خیابان شهید رجایی جنوب، چهارراه ایران ترانسفو، خیابان انبار نفت، مجتمع زرین فلز

تلفن : 45 - 55219140-021

0912 123 70 39
           0912 414 25 40      

فکس: 55208152 - 021           

ایمیل :Info@Zarrinrefah.com