مجتمع زرین رفاه

شیوه های نوین در انبارداری این انبار با دارا بودن دستگاه کانتینر 10، 20 و 40 فوت محلی امن برای نگهداری کالاهای تجاری و شخصی و لوازم منزل بصورت کاملا اختصاصی و شخصی میباشد هر کانتینر مربوط به یکنفر بوده وهر شخص با قفل کانتینر مــــالک آن بوده و از 8 صبح تا 5 بعداز ظهر میتواندکالاهایی که در کانتینر دارد بازدید، اضافه یا کم نماید.
این انبار دارای نگهبان 24 ساعته با دوربین و دزدگیر بوده و محل امن برای کالای مردم میباشد. هر کانتینر تحت پوشش بی مهلت بوده وخسارت وارده را جبران خواهد کرد. ملک و کلیه کانتینرها شخصی و ملکی بوده که همین امر در تضمین کالای شما بسیار مهم و اساس هرگونه تصمیم گیری درست و ایمن خواهد بود.
این انبار زیر نظر اتحادیه انبارداران شهر ری با جواز کسب 20 ساله است.