ویژگی کانتینرها

ویژگی کانتینرها

5 مهر1396
ویژگی کانتینرهاویژگی کانتینرها


افرادی که قصد بازسازی ملک خود را دارند و وسایل منزلشان را میخواهند بصورت موقت در جایی قرار دهند میتوانند از اجاره انبار استفاده کنند.
افرادی که در مقطعی از زمان توان اجاره ملکی را ندارند و عملا جایی برای قرار دادن وسایل خود ندارند با اینکار میتوانند برای مدت زمانی ملک اجاره کنند که از تب و تای اجاره گذشته وعملا باشرایط بهتری منزل اجاره نمایند.
وکلای دادگستری، وکلایی که حکم تخلیه گرفته و نمیدانند وسایل موکلین خودرا کجا قراردهند میتوانند از اجاره انبار استفاده کنند.
همچنین برای کالاهای تجاری و صنعتی بسیار کارآمد است.
 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر